Idea!

imagecampanya per a la creació d’un fons públic de materials sobre pensament crític, moviments socials i immigració*

*para versión en castellano, ver más abajo

Què és?

La campanya Idea! pretén donar a conèixer materials (bibliogràfics o audiovisuals) que tinguin l’objectiu de transformar realitats injustes en qualsevol camp. Volem crear un fons que anomenarem “de pensament crític, moviments socials i immigració” que estigui a l’abast de qualsevol persona de forma gratuïta. En suma, es tracta de divulgar la necessitat de transformar la societat en una altra de més justa, més igualitària i més sostenible.

Què pretenem aconseguir?

Busquem reunir 1.000 volums o materials d’aquest tipus gràcies a donacions de persones que vulguin participar en la campanya. Els materials seran donats a la Biblioteca de la Zona Nord, que els inclourà en el seu catàleg i els posarà a disposició de la ciutadania. A llarg termini, aspirem a reunir tal quantitat de volums que faci necessària la especialització d’una Biblioteca Pública sobre aquest tema.

Per què a la la Zona Nord?

Creiem que el canvi és especialment urgent a les àrees en situació de desavantatge social i on el risc d’exclusió és més evident. Per aquesta raó hem prioritzat que els materials es concentrin a la Zona Nord del Districte de Nou Barris (Barcelona), una de les àrees de rendes més baixes de Barcelona. Volem que els materials recollits estiguin més aprop i més a mà de la gent d’aquest territori, sense excloure la possibilitat que cap persona en pugui disposar de forma gratuïta.

I per què a partir de donatius?

Creiem necessari que aquest fons, per la seva naturalesa transformadora, sigui construït per agregació a través de la participació de quantes persones i col.lectius sigui possible. Volem que sigui un fons elaborat a partir de les conviccions i de les emocions de la gent.

Com han de ser els materials?

Els materials poden ser llibres, pel.lícules, documentals o cds. Ara bé, no pretenem acotar de forma exacta i precisa els continguts dels materials que poden ser donats. Volem que, més enllà dels blocs temàtics “pensament crític”, “moviments socials” i “immigració”, sigui la gent que defineixi les característiques concretes del Fons i no a l’inrevès. A tall de guia i sense ànim exhaustiu, pot tractar-se de materials que analitzin críticament algun aspecte de la nostra societat i/o que proposin alternatives per a abordar-lo; o que tinguin com a tema central els moviments socials en tant que motors de canvi a les nostres societats; o bé que s’aproximin al fenomen migratori en les societats d’acollida des d’una òptica progressista.

I com puc donar un material?

Només cal que omplis el formulari que figura més avall i ens posarem en contacte amb tu per a recollir-lo. O si ho prefereixes, pots enviar-lo per correu postal directament a la Biblioteca de la Zona Nord, a l’atenció de l’Escola de Pensament Crític (Vallcivera, 3 bis, 08033 Barcelona).

I què en fareu, dels materials reunits?

Treballarem per tal que siguin coneguts i sol.licitats en préstec per quantes persones sigui possible. Per a fer-ho, ens basarem en les arguments expressats en les recomanacions dels donants (veure “Per què recomanes aquest material?”) i farem servir com a vehicle les xarxes socials.

Idea!
campaña para la creación de un fondo público de materiales sobre pensamiento crítico, movimentos sociales e inmigración

¿Qué es?

La campaña Idea! pretende dar a conocer materiales (bibliográficos o audiovisuales) que tengan el objetivo de transformar realidades injustas en cualquier campo. Queremos crear un fondo que llamaremos “de pensamiento crítico, movimientos sociales e inmigración” que esté al alcance de cualquier persona de forma gratuita. En suma, se trata de divulgar la necesidad de transformar la sociedad en otra más justa, más igualitaria y más sostenible.

¿Qué pretendemos conseguir?

Buscamos reunir 1.000 volúmenes o materiales de este tipo gracias a donaciones de personas que quieran participar en la campaña. Los materiales serán donados a la Biblioteca de la Zona Norte, que los incluirá en su catálogo y los pondrá a disposición de la ciudadanía. A largo plazo, aspiramos a reunir tal cantidad de volúmenes que haga necesaria la especialización de una Biblioteca Pública respecto.

¿Por qué en la Zona Norte?

Creemos que el cambio es especialmente urgente en las áreas en situación de desventaja social y donde el riesgo de exclusión es más evidente. Por esta razón hemos priorizado que los materiales se concentren en la Zona Norte del Distrito de Nou Barris (Barcelona), una de las áreas de rentas más bajas de Barcelona. Queremos que los materiales recogidos estén más cerca y más a mano de la gente de este territorio, sin excluir la posibilidad de que ninguna persona pueda disponer de forma gratuita.

¿Y por qué a partir de donativos?

Creemos necesario que este fondo, por su naturaleza transformadora, sea construido por agregación a través de la participación de cuantas personas y colectivos sea posible. Queremos que sea un fondo elaborado a partir de las convicciones y de las emociones de la gente.

¿Cómo deben ser los materiales?

Los materiales pueden ser libros, películas, documentales o cds. Ahora bien, no pretendemos acotar de forma exacta y precisa los contenidos de los materiales que pueden ser donados. Queremos que, más allá de los bloques temáticos “pensamiento crítico”, “movimientos sociales” e “inmigración”, sea la gente que defina las características concretas del Fondo y no al revés. A modo de guía y sin ánimo exhaustivo, puede tratarse de materiales que analicen críticamente algún aspecto de nuestra sociedad y / o que propongan alternativas para abordarlo; o que tengan como tema central los movimientos sociales como motores de cambio en nuestras sociedades; o bien que se aproximen al fenómeno migratorio en las sociedades de acogida desde una óptica progresista.

¿Y cómo puedo donar un material?

Sólo tienes que rellenar el formulario que figura más arriba y nos pondremos en contacto contigo para recogerlo. O si lo prefieres, puedes enviarlo por correo postal directamente en la Biblioteca de la Zona Norte, a la atención de la Escuela de Pensamiento Crítico (Vallcivera, 3 bis, 08033 Barcelona).

¿Y qué haréis, con los materiales reunidos?

Trabajaremos para que sean conocidos y solicitados en préstamo por cuantas personas sea posible. Para ello, nos basaremos en las argumentos expresados en las recomendaciones de los donantes (ver “¿Por qué recomiendas este material?”) y utilizaremos como vehículo las redes sociales.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s