Com potenciar la participació ciutadana / comunitària en els processos de desenvolupament?

A la província de Cabo Delgado, al nord de Moçambic, poc a poc es van generant diferents iniciatives que promouen la participació ciutadana i comunitària en els respectius processos de presa de decisió que poden conduir a un desenvolupament local més participatiu. D’una manera o una altra es poden identificar espais amb els quals la població se sent cada cop més identificada, on comença a verificar una major pertinència en l’existència d’aquests mateixos espais i on s’incrementen els temes discutits per la població. Aquestes iniciatives solen ser tant locals -o fins i tot promogudes des del Govern- com poden ser iniciatives que obeeixen a lògiques i models aliens promoguts des d’organitzacions internacionals.
 
No obstant això, en aquest territori en particular, amb la seva complexitat i dinàmiques socioculturals pròpies, hi ha també un sistema de relacions de poder – al qual han contribuït les dinàmiques d’un sistema de partit dominant i segles de conflictes – i un dèficit de capital social i de capacitats col·lectives, fins i tot d’absència de vincles comunitaris forts, que impedeixen encara que aquesta societat s’apropiï i participi dels seus propis processos de desenvolupament, de forma continuada i veritablement col·lectiva. Així mateix, un es planteja, al final, si en aquest territori en particular es podran realment construir consensos de baix a dalt, que tinguin en compte la complexitat social i cultural, les aspiracions, però també les relacions de poder, i no només les bones (per qui?) pràctiques, sovint estranyes en aquesta mateixa realitat.
 
Partint de la premissa que la inclusió o exclusió d’un grup humà en els processos de decisió que afecten al desenvolupament en el seu territori serà un determinant del seu propi benestar, seria pertinent reflexionar sobre els mecanismes de participació dels actors socials en la governança local. És a dir, analitzar si, en aquesta província de Moçambic, existeixen i es poden desenvolupar les capacitats de participació democràtica i d’interacció entre persones, institucions i societat (s) perquè treballin i s’articulin al voltant d’un projecte comú de benestar.
 
Durant les meves estades a Moçambic, entre els anys 2005 i 2009, primer, i ara al 2014, com a coordinador de projectes de cooperació internacional en el sector salut, he participat, principalment a la província de Cabo Delgado, en diferents espais de participació comunitària , formals i informals, relacionats sobretot amb processos de planificació i M & E del desenvolupament a nivell territorial (participació tutelada). Aquestes experiències han demostrat ser una bona oportunitat per testimoniar exercicis reals de participació comunitària i de diàleg entre actors-clau en aquests mateixos processos de desenvolupament local. No obstant això, en aquests espais, vaig verificar també, des del meu punt de vista, algunes distorsions i contradiccions que em motiven ara a intentar seguir amb una reflexió més profunda en aquest àmbit i que intento resumir en aquest article.
 
D’una banda, m’ha semblat veure una certa ambigüitat en el que s’entenia com a veritable participació de la societat / ciutadania en els processos territorials de planificació / M & E del desenvolupament. Una bona part de la feina estava gairebé sempre realitzat per consultors externs i / o funcionaris de les administracions, seguint models o bones pràctiques alienes, no necessàriament reeixides, sent ratificat any rere any, de forma mecànica, sense elements que d’alguna manera fessin partícips els més pobres, o almenys tinguessin en compte les seves aspiracions reals de futur. D’altra banda, m’ha semblat veure també dificultats en la integració i articulació amb altres actors que puguin representar el teixit econòmic i empresarial del territori. I, finalment, m’ha merescut especial atenció, com a tema de reflexió, el desafiament que suposava (suposa) realitzar canvis i establir prioritats de desenvolupament, a nivell territorial, en un context de descentralització del poder que no està encara totalment consolidat, ni constituït com un procés de creació d’espais i mecanismes reals de participació ciutadana.
 
Context
 
Després de dues dècades de pau, aparent estabilitat política i creixement econòmic – 7,1% del PIB el 2013 (FMI: 2014) – persisteixen a Moçambic preocupants indicadors de pobresa extrema i de desigualtat economicosocial. El país segueix estant, any rere any, informe rere informe, entre els més pobres del món. És a dir, el creixement del PIB (que no està sent inclusiu), la inversió directa estrangera i l’explotació de recursos naturals no es tradueixen necessàriament en beneficis per a la població, ni en un veritable desenvolupament social i / o desenvolupament humà sostenible. Més preocupant encara, segons diversos autors i els més recents informes d’avaluació de la pobresa a Moçambic, aquesta no només no està disminuint, sinó que s’està agreujant en algunes províncies del país (en particular, en les regions Centre i Nord), el que contradiu les tesis defensades pel Govern i les pròpies estratègies recents de reducció de la pobresa (PARP, PRSPs, etc.). O sigui, es pot observar una disminució de la pobresa en termes relatius (la part dels pobres sobre el total de la població) i, al mateix temps, un augment general del nombre de pobres, principalment en les regions Centre i Nord – objecte recent de pretensions independentistes per part del líder del principal de l’oposició – situació que diferents autors descriuen com la passa prèvia a la maledicció de l’abundància.
 
Després d’anys de colonialisme, esclavitud, guerra civil, canvi d’un règim socialitzant i paternalista a un model (ultra) liberal de l’economia – el que ha provocat l’erosió del control social de la població a través de les institucions polític-partidàries, un estancament en l’impuls democràtic i reformista, la vigilància sobre la societat civil i un grau creixent d’autoritarisme – aquesta societat (en la seva gran majoria rural) no té encara de capacitats funcionals per a la participació democràtica i la interacció amb la resta dels actors del desenvolupament . La recent inestabilitat política a Moçambic, amb efectes en les últimes eleccions municipals i generals (desafiant el partit FRELIMO que governa des de 1975), demostren que una petita part de la societat, un cop més en les paraules de Boaventura de Sousa Santos, “deixa de tenir por a la por de canviar “. No obstant això, la gran majoria de la població, particularment a Cabo Delgado, segueix en un estat d’enorme dependència, gairebé d’incapacitat real per actuar com a subjecte actiu del seu propi procés de desenvolupament, és a dir sense capacitat real d’influir en la presa de decisions en l’escala territorial local, articulada amb les escales regional i nacional.
 
Així mateix, en un país com Moçambic, amb greus desigualtats socials i territorials, importa destacar l’existència, d’una banda, d’espais i mecanismes institucionals que promouen la participació democràtica dels ciutadans en els nivells més propers, on convergeixen interessos comuns i particulars dels actors de les esferes institucionals de la societat (Estat, mercat i llar). Es tracta d’espais / mecanismes de tipus deliberatiu (consulta i auscultació), creats per l’Estat, en l’àmbit del procés de descentralització / desconcentració on, en la pràctica, la participació comunitària en els plantejaments estratègics de desenvolupament és molt limitada. D’altra banda, l’existència (una mica dispersa encara) d’un altre tipus d’experiències / models que impulsen el desenvolupament local i la governança i que podran contribuir per a la creació de capacitats col·lectives dels actors socials, com són les experiències de microcrèdit, les cooperatives, de reforç institucional de la societat civil i diferents experiències de desenvolupament econòmic local.
 
Com potenciar la participació ciutadana?
 
Perquè el que s’ha exposat anteriorment sigui una realitat, el major desafiament serà el de lligar els valors de la democràcia, els drets humans i l’estat de dret als temes econòmics i socials que afecten les persones. Com?
 
Un dels camins passaria, des del meu punt de vista, per potenciar els espais i processos que animin la ciutadania, relacionant els principis democràtics de la participació ciutadana amb la prestació de serveis públics de qualitat a la població (salut, educació, entre d’altres ). No obstant això, caldria millorar també els actuals processos de participació, tenint en compte les aspiracions de futur dels més pobres i promovent de forma col·lectiva accions d’advocacia i de fiscalització ciutadanes, fora de l’actual lògica partidista o (massa) sectorial – contraproduent per aconseguir una visió integrada de desenvolupament – que puguin influir en la (bona) governació i en la decisió, elaboració i implementació de polítiques públiques cada vegada més inclusives.
 
Les bones pràctiques alienes s’estan tenint (i imposant), però caldrà saber triar quins elements d’aquests models, amb un caràcter innovador, crític i transformador, podran realment ajudar a generar capacitats col·lectives en aquest grup humà en concret. En altres paraules, identificar / adaptar / crear models que puguin ser útils per a la complexitat dels processos de desenvolupament a Cabo Delgado, amb la intenció de reforçar les capacitats col·lectives dels seus actors i protagonistes.
 
 Resumint, en un territori que patirà profundes transformacions amb la presència de les indústries extractives i l’impacte social d’un model econòmic no inclusiu, s’haurà des de la ciutadania defensar i apostar per un model de Desenvolupament (Humà, Local, Sostenible), on es potenciï instruments reals i adaptats de participació de les comunitats / societat en aquests els processos de desenvolupament que els afecten. És a dir, un desenvolupament que es centri en les capacitats col·lectives (i potenciï els actius socials) relacionades amb la construcció d’una governança participativa, com ara la construcció de teixit social, la capacitat de lideratge, de negociació, d’interlocució amb l’administració pública; que permeti que les estratègies de desenvolupament siguin definides amb i per a la comunitat (auto-sostenibles) i es transformin, si possible, en polítiques públiques transformadores. Altrament, es complirà inevitablement la maledicció de l’abundància …
 
Vasco Coelho
Coordinador de Projectes a Cabo Delgado, Moçambic
Medicus Mundi Catalunya

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s